ตรวจสอบ
 
 
 
     หากท่านมีโดเมนเนมอยู่แล้ว  แต่ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสำหรับปีถัดไปสูงมากจนไร้เหตุผล หรือบริการของเว็บไซต์เดิมที่เป็นผู้จดทะเบียนให้ไม่เป็นที่น่าพอใจ  ท่านสามารถย้ายโดเมนเนมของท่านมาให้เราเป็นผู้รับช่วงในการจดทะเบียน หรือต่ออายุแทนได้  รวมทั้งท่านจะสามารถใช้ระบบบริหารโดเมนแบบออนไลน์ของเราได้อีกด้วย
ค่าใช้จ่ายในการโอน
ีเราคิดค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายเท่ากับค่าจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ครับ 
**หมายเหตุสำคัญ**
  • การโอนย้ายโดเมน ถือว่าเป็นทำเรื่องจดทะเบียนใหม่   ในกรณีของ .com .net และ .org วันหมดอายุจึงนับเป็น 1 ปี หลังจากจากวันที่โอนย้าย   แต่สำหรับในกรณีของ .biz และ .info นั้น วันหมดอายุต้องนับไปอีก 2 ปี หลังจากวันโอนย้าย เหมือนวิธีการจดทะเบียนใหม่ทุกประการ
  • การโอนย้ายโดเมนของเรา สามารถทำได้เฉพาะ .com .net .org .biz และ .info เท่านั้น
  • การโอนย้ายโดเมน ต้องทำก่อนวันหมดอายุเดิมอย่างน้อย 45 วัน
โอนย้ายโดเมนเนม
โปรดระบุชื่อโดเมนเนมที่ต้องการโอนย้าย เช่น thailand.com แล้วคลิ๊กที่ป่ม Transfer
  • กรณีที่ท่านต้องการโอนย้ายมากกว่า 1 โดเมน  ให้พิมพ์ชื่อโดเมน 1 ชื่อต่อ 1 บรรทัด  โดยการเคาะปุ่ม <Enter> บนคีย์บอร์ดของท่าน เช่น
                thailand.com
                bangkok.com
    เป็นต้น
 

Copyright 2000 - 2006, ThaiNick.com.  All rights reserved.