ตรวจสอบ
 
 
     เมื่อท่านได้สั่งซื้อบริการของเราแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งต่อไปนี้  แล้วแฟ็กซ์สำเนาการโอนเงินพร้อมระบุชื่อโดเมนเนมของท่านมาที่เบอร์โทร 02-6332288 หรือสแกนสำเนาการโอนเงินของท่าน แล้วส่งมายังอีเมล์ของเราที่ billing@ThaiNick.com

     เมื่อได้รับการชำระค่าบริการจากท่านเรียบร้อยแล้ว  ทางเราจะรีบดำเนินการจดทะเบียนให้ท่านโดยทันทีภายใน 24 ชั่วโมง

 
ธนาคาร: ธนาคารยูโอบี  (มหาชน) - สาขาสี่พระยา
ชื่อบัญชี:  บริษัท คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่บัญชี:  701-3128476    [ออมทรัพย์]
 
ธนาคาร:  ธนาคารกสิกรไทย  -  สาขาสยามพารากอน
ชื่อบัญชี:   บริษัท คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่บัญชี:   738-2-43174-4     [ออมทรัพย์]
 
 

Copyright 2000 - 2006, ThaiNick.com.  All rights reserved.