ตรวจสอบ
 

 
          เครื่องมือต่อไปนี้ต่อออนไลน์โดยตรงกับ Internic ประเทศสหรัฐอเมริกา  จึงช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบได้ในทันทีว่า โดเมนเนมที่ท่านต้องการ ยังว่างอยู่หรือถูกคนอื่นจดทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้ว
New Page 1
 1. ระบุชื่อโดเมนเนมที่ต้องการ [เช่น thailand2000]
www.
 2. ระบุ Extension ที่ต้องการ
  .com .net .org .biz .info
 
 
เกณฑ์ในการตั้งชื่อโดเมนเนม
  • ความยาวชื่อตั้งได้ไม่เกิน 67 ตัวอักษร
  • ท่านสามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ  ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้  ไม่สำคัญ
  • ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าคำ
  • ห้ามเว้นวรรค
 

Copyright 2000 - 2006, ThaiNick.com.  All rights reserved.