ตรวจสอบ
 
 
เครื่องมือต่อไปนี้ จะช่วยท่านตรวจสอบได้ในทันทีว่า โดเมนเนมที่ท่านต้องการ ยังว่างอยู่หรือถูกคนอื่นจดทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้ว
 
www.
 
เเกณฑ์ในการตั้งชื่อโดเมนเนม
  • ความยาวชื่อตั้งได้ไม่เกิน 67 ตัวอักษร
  • ท่านสามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขหรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ  ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้  ไม่สำคัญ
  • ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าคำ
  • ห้ามเว้นวรรค

Copyright 2000 - 2006, ThaiNick.com.  All rights reserved.