ตรวจสอบ
 

 
รายละเอียดของบริการ บริการเว็บโฮสติ้ง
Silver Gold Platinum
   ค่าบริการรายเดือน
   ค่าเซ็ตอัพครั้งแรก
99 บาท/ด.
ฟรี
199 บาท/ด.
ฟรี
299 บาท/ด.
ฟรี
   พื้นที่ฮาร์ดดิสค์สำหรับเก็บเว็บไซต์
   ปริมาณการโอนย้ายข้อมูลต่อเดือน (Monthly Data Transfer)
   ระบบปฎิบัติการบน Windows 2003 Server
   เว็บเซิร์ฟเวอร์  Internet Information Services 6.0
100 MB
5 GB
ใช่
ใช่
500 MB
15 GB
ใช่
ใช่
1,000 MB
30 GB
ใช่
ใช่
   เครื่องมือฟรี  สำหรับทุกเว็บไซต์
       ระบบควบคุมเว็บไซต์ส่วนบุคคล (Private Control Panel)
       ข้อมูลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์อย่างละเอียด (Awstats)
       หน้าเว็บบอร์ดส่วนตัวพร้อมออพชั่นดีๆ (Forum)
       เว็บเมล์ สำหรับเช็คอีเมล์ผ่านเว็บ (Web-based Email)
       ระบบโอนย้ายไฟล์ผ่านหน้าเว็บ (Folder/File Manager)
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
 
มี
มี
มี
มี
มี
   Email Features
       อีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนของคุณเอง (POP3/SMTP E-mail)
       ระบบควบคุมอีเมล์ (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ได้เอง)
       ระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Autoresponder)
       ระบบจัดการกับการรับอีเมล์ที่ไม่มีอยู่จริง (Catch-all E-mail)
       ระบบป้องกันไวรัส (Anti-Virus Filter)
       ระบบป้องกันสแป (Anti-Spam Filter)
ไม่จำกัด
มี
มี
มี
มี
มี
ไม่จำกัด
มี
มี
มี
มี
มี
ไม่จำกัด
มี
มี
มี
มี
มี
   ระบบฐานข้อมูล
       สนับสนุน Ms Access
       สนับสนุน Ms SQL Server 2000 (ใช้ได้กับ Enterprise Manager)
       ระบบควบคุม Ms SQL Server ผ่านหน้าเว็บไซต์
       สนับสนุน MySQL Server 4.1.x
       โปรแกรม phpMyAdmin สำหรับควบคุม MySQL ผ่านหน้าเว็บ
       ODBC/DSN Driver
ไม่จำกัด
1
มี
1
มี
2
ไม่จำกัด
3
มี
3
มี
5
ไม่จำกัด
10
มี
10
มี
10
   ระบบการโอนย้ายข้อมูล
       ระบบเชื่อมต่อการโอนย้ายข้อมูลตลอด 24  ช.ม. (FTP Access)
       จำนวนผู้ใช้งาน FTP (FTP User)
ไม่จำกัด
2
ไม่จำกัด
5
ไม่จำกัด
20
   ระบบที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
       ASP 3.0
       ASP.NET   1.1
       ASP.NET   2.0
       PHP 5.x,  PHP 4.x
       Active Perl 5.8
       JavaScript/Java Applet
       Macromedia Flash
       Macromedia Shockwave
       Macromedia Streaming Media
       Microsoft FrontPage 2000-2003 Entension
       Server Side Includes
       ASP Components
               ASPmail  [ส่งเมล์]
               ASPUpload  [อัพโหลดไฟล์]
               ASPSmartUpload  [อัพโหลดไฟล์]
               Jmail 5.0.0.4 [รับ/ส่งเมล์]
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
   อื่นๆ
       Sub-Domains
       ระบบกำหนดหน้าแรกของเว็บไซต์เอง (Default Page)
       ระบบกำหนดผู้ใช้แฟ้มข้อมูล (Password Protected Directories)
       ระบบกำหนดหน้าเว็บผิดพลาด (Custom Error Page)
       ระบบ Restart เว็บไซต์ (Self-restarting Your Website)
       สร้างระบบดัชนีค้นหา (Microsoft Indexing Services)
5
มี
มี
มี
มี
มี
20
มี
มี
มี
มี
มี
100
มี
มี
มี
มี
มี
 
 
 

Copyright 2000 - 2006, ThaiNick.com.  All rights reserved.